A kormányhatározat szerint kizárólag az alábbi tevékenységek körébe tartozó célokra lehet a SZÉP-kártyával a juttatást költeni:

c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidő alszámla terhére
(FONTOS: 2023. január 9-től megszűnnek a SZÉP Kártya alszámlák, így az eddigi három alszámla helyett a SZÉP Kártya juttatások egy számlán kerülnek nyilvántartásra.
A változással – ahogy az elmúlt években az alszámlák átjárhatósága ezt biztosította – a kártyabirtokosok számára a teljes SZÉP Kártya keretösszeg korlátozások nélkül felhasználható a hatályos Kormányrendeletben (76/2018. (IV. 20.)) meghatározott szolgáltatások bármelyikére. Olyan POS terminál esetén, amelynél továbbra is megmarad az alszámla választás funkció, ott a SZÁLLÁS alszámlát kell kiválasztani a tranzakció sikeres végrehajtásához.)
:

ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90.)

Tehát szájhigiénikus által végezhető beavatkozásokat lehet ebből a keretből finanszírozni (FOGFEHÉRÍTÉS, fogkő-eltávolítás, barázdazárás, lenyomatvétel, szájhigiéniai tanácsadás, instruálás, stb.)

A Pihenő Kártyára utalt juttatást készpénzre vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem lehet átváltani.

Meddig lehet a SZÉP Kártyára utalt összeget felhasználni?

Egy az adott naptári évben folyósított juttatást a következő naptári év végéig, azaz december 31-ig lehet felhasználni. A fel nem használt juttatás összege lejártnak nyilvánul, és az intézménynél marad, tehát sem a munkaadó, sem a dolgozó nem kapja vissza.

A SZÉP kártya lejárati ideje minimum 3 év.

SZÉP Kártya díjak

A rendelet azt is kimondja, hogy a Pihenő Kártya kibocsátásával, használatával és a támogatás igénybevételével kapcsolatban, valamint a kártya visszavonásával és a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás megszüntetésével összefüggésben – az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlásától eltekintve – a munkaadónak és a munkavállalónak semmilyen díjat, vagy költséget a kibocsátó intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel, ugyanis minden költséget a kibocsátó intézmény, és/vagy a szolgáltató viseli. A szolgáltató felé felszámított része nem lehet magasabb a beváltási forgalom nettó 3,6 százalékánál (311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet).