Egy kis bátorítás…

Amint tejfogainkat annak rendje és módja szerint felváltotta az – ideális esetben – halálunkig megmaradó harminckettő, azonnal szembe kell néznünk a ténnyel: fogaink öntörvényűek. Arra és úgy nőnek, ahogy kedvük tartja. Akárcsak a fáknál, itt is csak egy dolog biztos, a gyökér. Ez stabilan hozzáköti a fogat az ínyhez. De az, hogy mi történik a szájba szökkent foggal, hogyan s miként ékesíti szánknak belsejét, az nagyban rajtunk is múlik. A szerteágazó, esztétikai szempontból előnytelen ferde fogak elcsúfítják a legszebb arcot is. Arról nem is beszélve, hogy a szabálytalanul kinőtt fogazat gyakran vezet később fogágy-betegségekhez, s ilyenkor már esetleg a harmadik x előtt is foghíjassá válhat mosolyunk. Egy szó mint száz: a szabálytalanul növekedő fog természetes dolog.

De miért ne tehetnénk ellene?

Akárcsak a kertész, aki itt-ott lenyesegeti a rossz irányba növő gallyakat, vagy éppen karót szúr a még növésben lévő palánta mellé, magunk is kezünkbe vehetjük fog-sorsunk alakítását. Ami a kertésznél a karó, az fogaink esetében a fogszabályozó. Egy-két év alatt gatyába rázza fogainkat (hogy egy vaskos képzavarral éljünk), s olyan mosolyunk lesz, mint egy fogpaszta reklámnak. A vasalt száj tehát nem szégyen. Sőt, némi határozottságot sugall. Aki vállalja, dacol a gúnyos tömegekkel, s büszkén mutatja: nekem két év múlva tökéletes fogaim lesznek. Még hogy a fogszabályozó gátolja az embert a mindennapi életben? Ezt a badarságot csak olyan emberek mondják, akik csukott szemmel járnak-kelnek nap mint nap…

Mire képes egy fogszabályozóval megáldott ember?

Nézzük csak!

Például befolyást gyakorolhat az egész földgolyó életére. Nem kell mást tenni, csak mosolyog, megvillantja a fogszabályozót, s kedves édesapja, aki mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnöke már is kenyérre vagyon kenve. (Chelsea Clinton)

Például eladhat néhány millió lemezt, s lassan harminc éve ott állhat a zene egyik nagyasszonyaként a rock halhatatlanjai között. Emellett szabadidejében átruccanhat Hollywoodba, s egy Oscar-díjat is begyűjthet színésznői teljesítményéért. (Cher)

Például fiatalok kedvencévé válhat, elérheti, hogy versenyezzenek érte a producerek. Kikerülhet tinédzserek szobájának falára, s olyan filmekben játszhat, mint a Maszk, a Féktelen Minnesota, az Álljon meg a nászmenet! vagy éppen a Keresd a nőt!, Rainman, Top Gun és a Mission Impossible (Cameron Diaz, Tom Cruise)

Például röviden és tömören lenyomhatja Amerikát. Egy zenei csatorna esti műsorából kiindulva hasonlóan jólszituált barátjával valóságos kultuszt építhet ki, újra divatba hozhatja a keményebb zenét, s olyan szavakkal gazdagíthatja a magyar nyelvet, mint a kúl, a csiksz vagy a rúlz. (Butt-head)

Például nyerhet egyéniben néhány tenisztornát. Mondjuk hármat Melbourne-ben, egyet Wimbledonban, egyet az USA-ban. Aztán az öt egyéni grand-slam diadal mellé begyűjthet 27 ATP tornagyőzelmet, és hét páros grand-slam trófeát. Lehet szabad idejében még bálvány, sőt, sportszergyárak reklámembere is.

Bejelentkezés

Orthodoncia

A fogszabályozás – hivatalos nevén orthodontia – a fogászatnak a legrégebben elkülönült szakterülete. Már a századfordulón Edward H. Angle megalapította fogszabályzási szakiskoláját. Ez jelentette a máig is fennálló és továbbfejlődött specializációt a fogazati rendellenességek gyógyítása területén.

Az amerikai irodalom a fogszabályozást orthodonticsnak nevezi, a görög orthos (egyenes) és odontos (fog) szavak összekapcsolása révén. Ez a kifejezés – melyet mi is használunk – a századforduló fogszabályzásának mechanikus felfogását tükrözi, melynek lényege olyan készülék létrehozása, mellyel a fogak elforgatása, visszagörbítése volt a cél. A biológiához közelebb álló század eleji európai fogszabályozás inkább a fogproblémák összességét tanulmányozta, nevezetesen az állcsontok, az arckoponya viszonyát a nem jó irányban nőtt fogakhoz. Ezért itt, Európában a fogszabályozás máig is állcsont-orthopedia néven (orthopediae dentofaciale, dental orthopedics, Gebissund Kieferorthopädie) ismeretes. Ezek az elnevezések mai értelmezésükben már nem mutatnak éles elkülönülést, inkább az eredeti irányzatok összeötvöződését és együttes továbbfejlődését. A magyar szóhasználatban fogszabályozáson a helyzeti és alaki rendellenességeinek diagnosztizálását, gyógyítását és megelőzését értjük.

A kezelés célja

Miután a rendellenességek a fejlődés folyamatában alakulnak ki, a fogszabályozás az arc, az állcsontok, és fogak fejlődésének ismeretét kívánja meg. A fogszabályozó kezelés célja a fogazat normális fejlődésének biztosítása, az akadályozó tényezők elhárítása révén. Ezáltal visszaállítható az eredeti rágófunkció és az ideális forma, az esztétikus mosoly.

Ezt a célt a fogszabályozási klinikum különböző kezelési módszerek révén igyekszik megvalósítani:

  1. Fogszabályozó készülékek alkalmazásával
  2. Sebészeti beavatkozás és fogszabályozó készülék együttes alkalmazásával
  3. Izomgyakorlatok révén
  4. A rendellenességek kialakulását megelőző vagy csökkentő módszerek alkalmazásával

A fogszabályozó készülékekről

A fogszabályozó készülékek alkalmazása a klasszikus orthodontia. A készülékek szerkezetüket, anyagukat és hatásmechanizmusukat tekintve rendkívül sokfélék. Nagyon leegyszerűsítve két nagy csoportba oszthatók: Kivehető (nem állandóan hordott) és rögzített (fix ” beragasztott ” , állandóan viselt) készülékekre. A sebészeti beavatkozások, és készülékek együttes alkalmazása azt jelenti, hogy vagy a sebészeti beavatkozással teremtjük meg a fogszabályozó kezelés feltételeit (pl. bizonyos fogak eltávolítása) vagy a műtét a fogszabályozó kezelést támogatja. Izomgyakorlatok az arc, a száj körüli és rágóizmok pontos rendszer szerinti, sokszor évekig tartó tornáztatását jelentik. Ezek a tornák kiterjedhetnek a nyakra, a vállívre és a karokra is a rendellenesség jellegétől függően. Az egyes módszerekben az izomgyakorlatok mellett készülékeket is viselnek a páciensek, vagy fordítva, a készülékes kezelés eredményességét javítják az előírt izomgyakorlatokkal.

Az izomtorna – szaknyelven myotherapia – önálló formában nálunk nem terjedt el, készülékes kezelés támogatására azonban gyakran ajánlják. A megelőző fogszabályozás – preventív orthodontia – igen sokféle módszert ölel fel a rendellenességek korai felismerésétől és kezelésétől a harapási anomáliákat okozó rossz szokások kiiktatásáig. Természetesen elsősorban azonban a tejfogazati és a korai vegyesfogazati időszakban alkalmazott fogszabályozó kezelést jelenti.

Bejelentkezés

A fogszabályozás jelentősége

A fogszabályozás jelentőségét és létjogosultságát elsősorban az esztétikai igény adja. A rendellenes fogazat csúnya, elcsúfítja a legszebb arcot is. Az igény tehát a páciensek részéről döntő többségében esztétikai: szabályos, szemnek tetsző, szép fogsort szeretnének. Azonban az orvosi szempont is legalább ilyen jelentős, hiszen a fogazat szabálytalanságai patológiás elváltozásokat is okoznak, például fedőharapás esetén az alsó metszőfogak korai fogágybetegsége és esetleges elvesztése. A fogszabályozás jelentőségét támasztja alá a rendellenességek előfordulási aránya is. A nemzetközi statisztikai adatok erre nézve igen nagy szórást mutatnak: az 5-18 éves korosztályban 15-80% között van az abszolút előfordulási arány. A nagy szórás abból adódik, hogy milyen súlyossági fokú anomáliát tekintünk kórosnak. Hazai statisztikák szerint 16,8%-ban találtak olyan problémákat az említett korosztályban, amelyek feltétlenül fogszabályozási kezelésre szorulnak. Ez igen nagy előfordulási arány, hiszen több mint 300 000 gyermek fogszabályozási kezelési szükségletét jelenti.

Összefüggés más fogbetegségekkel

Tudnunk kell, hogy a fogazati rendellenességek – melyek kiválthatják a fogszabályzó szükségességét – ok-okozati kapcsolatban vannak a fogazat más megbetegedéseivel; fogszuvasodással és a fogágybetegségekkel. A fogszuvasodással a kapcsolat kétoldalú. A torlódott fogak könnyebben szuvasodnak, mert nagyobb a lehetőség a szennyeződés megtapadására, az öntisztulás hatásfoka rosszabb, és a fogtisztítással sem tudunk tökéletes hatásfokot elérni. Egy amerikai statisztika szerint a rendellenes fogazatú gyerekek között 40-50%-kal nagyobb a fogszuvasodás előfordulása, mint normálisan nőtt fogak esetében. Más oldalról: a szuvasodás miatt korán eltávolított tejfogak között beszűkül a hely, fogív-rövidülés, a harapás süllyedése jön létre. Meg kell jegyezni, hogy a rágás jelentősége igen nagy: a normális fogazati fejlődés feltétele a jó funkció, ami az öntisztulás révén kevesebb szuvasodás létrejöttéhez vezet, és a rágásfejlődést indukáló hatása révén a fogazati rendellenességek kialakulásának is csökken a lehetősége.

Amit a fogszabályozásról tudni kell

A fogszabályozás a fogak, a fogazat és az állcsontok helyzeti rendellenességeinek gyógyításával foglalkozik. A fogak egészségének megőrzése biztosítja az ép, szabályos fogazat kialakulását, illetve a fogívek és az arcszerkezet normális fejlődését. A rendellenességek kialakulását öröklött és szerzett okok befolyásolhatják. Öröklött tényezők: a fogak mérete, alakja, arccsont mérete, fogcsíra hiányok, bulldogharapás, mélyharapás. Szerzett tényező lehet: szájlégzés, atípusos nyelés, ujjszopás, körömrágás, fogcsikorgatás, táplálkozási szokások, szuvas fogak nem időben történő fogászati ellátása, általános betegségek. A szabálytalan fogazat nemcsak esztétikailag hátrányos, hanem nehezíti az eredendően ép fogazat és fogágy megőrzését, valamint ínygyulladáshoz, fogágybetegségekhez vezethet, beszédhibákat, a rágás tökéletlensége miatt pedig emésztési zavarokat okozhat.

Mely életkorban lehet szükség fogszabályozó kezelésre?

A modern szemlélet szerint már sokszor a tejfogak meglétekor is indokolt megkezdeni a fogszabályozást. Ezért is fontos korán rendszeresen fogorvoshoz vinni a gyereket, mert így a doktor idejében felfedezi a fogazati rendellenességeket, és a kicsi is megszokja a rendelő hangulatát, és saját maga tapasztalja, hogy az orvos nem akar rosszat, nem bántja őt, és nem okoz neki komoly fájdalmat. Tehát célszerű már az 5-6 éves korú gyermekkel felkeresni a fogorvosi rendelést. Ilyenkor már észlelhetők az esetleg kialakult fogazati rendellenességek. A későbbiekben is javasolt a rendszeres fogorvosi ellenőrzés, a fogváltás menetének folyamatos nyomon követése. Így szükség esetén az iskola – gyermekfogorvos – a rászorulót még kellő időben szakrendelésre irányíthatja.

Mi a sikeres fogszabályozó kezelés titka?

A fogszabályozás általában néhány évig tartó kezelést jelent, ezért a sikerhez a gyermek, a szülők, és az orvos tartós együttműködése, kitartása szükséges.

Mi kell a helyes fogszabályozási diagnózis felállításához?

A helyes diagnózishoz és kezelési terv elkészítéséhez alapos fogorvosi vizsgálatra, speciális röntgenfelvételekre (OP felvétel és teleröntgen felvétel) és lenyomat alapján készült gipszmintára van szükség. Ez utóbbiakon való mérések alapján dönti el a szakember, hogy melyik fogszabályozó készülék a legmegfelelőbb az adott rendellenesség korrigálására. Fontos, hogy a fogszabályozó orvos tudjon a gyermek szokásairól (ujjszopás, körömrágás, fogcsikorgatás, stb.), elfoglaltságairól (sport, fuvóshangszer használata stb.), általános egészségi állapotáról, esetleges allergiáiról, gyógyszer szedéséről.

Leggyakrabban előforduló eltérések

Torlódott fogazat – A fogak nem férnek el a fogívben. Ezt gyakran az okozza, hogy a szuvasodás miatt károsodott tejfogak nem tartanak fenn elegendő helyet a maradó fogív számára. A torlódott fogak tisztán tartása nehezebb, így könnyebben léphet fel szuvasodás és ínygyulladás, mely később a fogágy egyéb betegségeihez vezethet.

Előbbre álló felső állcsont kifelé dőlő fogakkal – Általában ujjszopás miatt jön létre vagy örökletes alapon, szájlégzés párosulhat hozzá. A gyermek az ajkait nem tudja zárni. Ez esztéti¬kailag és funkcionálisan sem előnyös. Kifelé álló fogak könnyebben sérülhetnek, letörhetnek, súlyosabb esetben menthetetlenül elveszhetnek. Az eltérés esetleg beszédzavart is okozhat.

„Bulldogharapás” előbbre álló alsó állcsont – Az alsó állcsont túlzott növekedése jellemzi, ezért az alsó fogak előbbre harapnak, mint a felsők. Kialakulásában döntően örökletes tényezők játszanak szerepet. Kezelését minél fiatalabb életkorban kell elkezdeni. Késői felismeréskor a kezelés már műtéti beavatkozást is igényelhet.

Nyitott harapás – A fogsorok zárásakor egyes fogak vagy fogcsoportok nem érintkeznek. Általában ujjszopás vagy cumizás okozza, ritkán örökletes alapon. Szájlégzés alakul ki, minek következtében a nyálkahártyák kiszáradása miatt ínygyulladás lép fel.

Mélyharapás – A felső elülső fogak nagymértékben,vagy teljesen fedik az alsó elülső fogakat. A felső elülső fogak az alsó ínyre illetve az alsó elülső fogak a felső fogak mögötti ínybe haraphatnak. Ez nagymértékben károsítja a fogágy szöveteit.

Keresztharapás – A felső fog vagy fogak nem az alsó fog / fogak / elé harapnak, hanem mögé. Kiterjedhet egy fogra vagy fogcsoportra. Ez a rendellenesség a felső és alsó fogív rendellenes növekedését és a fogak túlterhelődését okozhatja. Utóbbi következtében fogágybetegség alakul ki.A rendellenességek korlátozódhatnak egyes fogakra, de kiterjedhetnek fogcsoportokra, vagy érinthetik az alsó és felső állcsontot.

Fogszabályozó készülékek

A kezelés történhet kivehető vagy rögzített készülékkel. A kezelés során ezeket alkalmazhatjuk önállóan, vagy együtt. A kezelés folyamán válthatják is egymást a különböző készülékek, az egyénre szabott kezelési terv szerint.

Nem a szülő, hanem az orvos dönt

A fogszabályozást kivehető vagy rögzített (ragasztott) készülékekkel végzik. A szabályozás módjáról, a készülékről sosem a szülő, hanem mindig a fogorvos dönt, hiszen ô látja, hogy eredmény érhető-e el a kivehető készülékkel vagy a rögzítettre van szükség. Sokszor ép, egészséges fogat is ki kell húzni ahhoz, hogy a szabályozás sikeres legyen. Ha a szülő ezt nem engedi meg, azzal kell számolnia, hogy nem lehet megfelelő eredményt elérni a szabályozással. Gyakran előfordul, hogy nem érhető el egyetlen készülékkel a kívánt eredmény, ezért később újabb készüléket kell készíttetni, mert a régit már nem lehet a megváltozott fogsorra igazítani.

Kivehető készülékek

A fogszabályozó készüléket az orvos által meghatározott módon kell használni. A ki- és behelyezést a beteg maga végzi, így a hordási idő a gyermeken múlik. Ahhoz, hogy a készülék kifejthesse hatását, napi 10-12 órás használata szükséges. Közösségben általában nem hordja a gyerek, de feltétlenül ezzel aludjon, tanuljon, tévézzen, olvasson. A kezelés során az orvos rendszeresen ellenőrzi az állapotot és aktiválja a készüléket. Ezért rendszeres időközönként, az orvos által meghatározott időpontban meg kell jelenni kontrollvizsgálaton. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal a viseléskor, soron kívül keresse fel a szakrendelést. A készülék tisztítása naponta fogkefével történik, havonta egyszer célszerű fogszabályozó tisztító tablettát is használni az előírásnak megfelelően. A készülék tárolása az erre a célra szolgáló műanyag dobozban történjen.

Rögzített készülékek – úgynevezett multiband készülék

Behelyezését, állítását, levételét a szakorvos végzi. A rendszeres ellenőrző vizsgálatokon pontosan, a kezelőorvos által meghatározott időben kell megjelenni. A készülék felhelyezése után pár napig a fogak érzékennyé válhatnak (különösen ráharapáskor), mozgathatóságuk fokozódik, mely idővel elmúlik. Az étkezés gondos figyelmet igényel. Kerülendő a kemény és rágós ételek fogyasztása, a rágógumizás. A kezelés ideje alatt minden étkezés után alaposabban kell fogat mosni, mivel a készülék elemei kedveznek a lepedék megtapadásának. A speciálisan kialakított fogkefék – melyek a nehezen hozzáférhető területeket is elérik – elősegítik a helyes és hatékony fogtisztítást. Fontos segédeszköz a fogköz tisztító kefe, fogselyem, szájzuhany. Ajánlatos fluorid tartalmú fogkrémeket használni. Ma már a fogszabályozó készülékek használata természetes és elfogadott. A sikeres kezelés lehetővé teszi, hogy a rászoruló gyermekek harmonikus arcú és fogazatú felnőttekké váljanak.

Esztétikus készülékek

Annak ellenére, hogy nagyon sok amerikai filmben szerepeltetnek fogszabályozót viselő srácokat, még ma is sokan ódzkodnak a fix készülékektől, és attól, hogy a gyerek szájában fémek csillogjanak. A fix multiband készülékeknél közismert, hogy a fogszabályozó drót ívét a fogsor külső ívén vezetik, és a fogakra fém tappancsokat ragasztanak. Napjainkban már átlátszó porcelán vagy víztiszta zafírüveg brackettekkel (tappancs) is helyettesíthetők a fém fogszabályozó készülékek, és így szinte észre sem vehető ha az illető fogszabályozót visel. A tappancsokat összekötő ívek is elérhetőek fehér (teflon bevonatos) kivitelben.

Lingualtechnika (nyelvfelőli fogszabályozás)

Napjainkban már létezik olyan megoldás, amikor ezeket a bracketteket és a hozzájuk kapcsolódó drótívet nem a fogak külső, hanem a fogak nyelv felőli, belső oldalán helyezik el. Így is tökéletes a fogak szabályozása, azzal a különbséggel, hogy a külső szemlélő nem látja a szabályozó készüléket, tehát nem veszi észre. Az igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy ebben az esetben az első időben nehezebben megy a páciensnek a beszéd és az evés, ám igen gyorsan hozzászokik az új helyzethez mivel a rejtett fogszabályozóval teljesen inkognitóban maradhat a kezelése a külvilág számára.

Bejelentkezés

Retenció

Az elért eredmény megtartása. Ez csak úgy lehetséges, hogy a fogmozgatások befejezése után is hordani kell egy un. retenciós (kivehető) készüléket, melyet éjszakánként kell viselni az orvos által meghatározott ideig.

Fogápolás a fogszabályozó kezelés alatt

Ilyenkor még alaposabban kell fogat mosni, mivel a készülék egyes elemei kedveznek a lepedék megtapadásának, minden étkezés után követelmény a fogtisztítás. De csak helyes fogmosási technika biztosítja a kifogástalan szájhigiéniát.

A speciálisan kialakított fogkefék hatékonyabban tisztítják a rendellenesen álló fogakat és a felragasztott fogszabályozó készülékek elemei miatt nehezen hozzáférhető területeket is. Ajánlott legalább kéthavonként cserélni a fogkefét. Fluorid tartalmú fogkrémek és hetenkénti elmex-zselés bedörzsölés megnöveli a fogzománc ellenálló képességét.

Fontos segédeszközök a fogtisztításhoz: szájzuhany, fogselyem, fogköztisztító (interdentalis) kefe. Ezek természetesen a fogmosást nem pótolják, csak kiegészítik. A kivehető készülékek ápolása és tárolása: naponta fogkefével kell tisztítani, és fogszabályozó-tisztító tablettás oldatban tíz percig áztatni (gyógyszertárban beszerezhető). A készülék tárolására legjobb egy kisméretű perforált doboz.

A megelőzés módjai

Alapvetően fontos a kisgyermek testi fejlődésének biztosítása, helyes táplálása, a szájlégző (gátolt orrlégzésű) gyermekkel szakorvos felkeresése, a rossz szokások (cumizás, ujjszopás) megszüntetése. Törekedni kell arra, hogy a gyermeket erről mihamarabb leszoktassuk, rábeszéléssel, türelemmel. A leszoktatást elősegítjük fogszabályozó készülék segítségével is. Fontos a tejfogak korai eltávolításának elkerülése. Vannak olyan rendellenességek, melyek kezelését korán, óvodás korban el kell kezdeni, ilyen pl. a keresztharapás.

A gyermek feladatai

  • A fogszabályozó készüléket az orvos által előírt módon kell használni.
  • A kezelőorvos által meghatározott időközönként meg kell jelenni az ellenőrző vizsgálaton.
  • Ha bármilyen rendellenességet tapasztal a készülék viselésekor, soron kívül fogszabályozó szakorvoshoz kell fordulni.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a fogszabályozás fontosságára és arra, hogy természetes legyen a fogszabályozó készülék viselése közösségben, iskolában, utcán. A végső cél, hogy a gyermekek harmonikus arcú és fogazatú felnőttekké váljanak.

Bejelentkezés

Forrás: www.welldent.hu